kontakt

Zachęcamy do kontaktu, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Odwiedź nas

Ośrodek Wypoczynkowy Krówka Leśna 86-013 Mąkowarsko

Zadzwoń

Komendant Ośrodka: Zbigniew Kuczyński

+48 602-122-420

Napisz do nas

biuro@krowka-lesna.pl

BIURO HOW KRÓWKA LEŚNA

ul. Dworcowa 56, 85-110 Bydgoszcz

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: kujawskopomorska@zhp.pl (zwana dalej Stowarzyszenie). W stowarzyszeniu został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: lucyna.szypulska@zhp.net.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), do celu przesłania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane będą na czas jednego miesiąca.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Napisz do nas!